Aanvraag

Iedereen met een visuele handicap is kan in principe in aanmerking komen voor een geleidehond. Of men ook daadwerkelijk een geleidehond krijgt, hangt af van mobiliteit, oriëntatie en visus van de klant. . Er zijn helaas nog steeds mensen die denken dat zij niet in aanmerking komen voor een geleidehond omdat ze nog te veel zien of omdat men denkt dat men een hond wegkaapt van iemand die het harder nodig heeft.

Schroom niet en bel gerust met de vragen die u heeft, wij kunnen de onzekerheden misschien wegnemen.

Per 1-1-2006 zijn de geleidehonden ondergebracht bij de zorgverzekeraars.

Geleidehondenschool Herman Jansen heeft met iedere zorgverzekeraar een contract afgesloten.

Als men in aanmerking wenst te komen voor een geleidehond dienen er 2 positieve indicaties te zijn:

1. een medische positieve indicatie
2. een positieve praktische indicatie

1. De medische indicatie wordt verzorgd door een mobiliteitsinstelling als Sensis, Visio of Bartimeus, uw mobiliteitstrainer dient de medische indicatie heel goed te onderbouwen waarom een geleidehond een passende voorziening voor u is.

2. De praktische indicatie wordt door de school verzorgd.

Als men bij Geleidehondenschool Herman Jansen een geleidehond aanvraagt, zal daar ook de aanvraagprocedure worden verzorgd. Onze deskundige begeleiders komen op huisbezoek, bekijken de woonsituatie en gaan een eindje met de aanvrager lopen om te kijken hoe zijn of haar looptempo en oriëntatie vermogen is. We leggen de verschillen uit tussen de verschillende rassen en vertellen wat het precies inhoudt om een hond te hebben. De aanvrager kan ook een eindje lopen met een hond om te kijken hoe dat wordt ervaren.

De aanvraag kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar als zowel de medische als de praktische indicatie positief beoordeeld zijn, de zorgverzekeraar kent dan een machtigingsnummer toe wat inhoudt dat men in aanmerking komt voor de vergoeding van een geleidehond, intussen komt men op een wachtlijst. De wachttijd is zeer afhankelijk van ras en type van de hond. Dat wordt besproken op het moment dat men de aanvraag indient. Als wij denken een geschikte hond voor iemand te hebben, nemen wij contact op en wordt een afspraak gemaakt, zodat de klant kennis kan maken met de hond en er een stukje mee kan lopen. Als de klant en wij denken een goede match te hebben, wordt besproken wanneer de hond wordt afgeleverd.

De geleidehond wordt vergoed door de zorgverzekeraar, u krijgt daarbij tevens per kwartaal een vergoeding voor de hond, deze kan per zorgverzekeraar verschillen, variërend tussen de 275,00 en 300 euro per kwartaal, uw eigen bijdrage van uw zorgpremie kan daar mee verrekend worden door de zorgverzekeraar, wij als school staan daar verder buiten dat is iets tussen u en de zorgverzekeraar.

Het hebben van een hond neemt kosten met zich mee, u dient een dierkostenverzekering af te sluiten, u dient uw hond goed voer te geven, sommige honden moeten 1x per kwartaal getrimd worden, de vergoedingskosten zijn over het algemeen daar niet altijd toereikend voor, dus daar dient u goed over na te denken.

Wat belangrijk is dat u zich goed realiseert dat als u een geleidehond aan vraagt weet wat een hond voor verzorging nodig heeft.

Het is natuurlijk een hulpmiddel, maar in de eerste instantie een hond, die aandacht liefde, beweging en goede verzorging nodig heeft.

Onze honden zijn bij de gastgezinnen het eerste jaar en later bij ons in de opleiding een goed leven gewend, loslopen, spelen met andere honden, lekker wandelen in bos of park, goede voeding, naar de dierenarts indien nodig, naar de trimster m.b.t. diverse rassen, kortom u krijgt een levend dier in huis die kan zorgen voor troep, zand, haren, ze kunnen ziek worden, daarentegen geven ze zoveel liefde, onvoorwaardelijk trouw aan hun baasje. Een hond moet uitgelaten worden door weer en wind, het zijn allemaal zaken waar u rekening mee dient te houden en goed na te denken, past dat bij mij, wil ik dit.

Wij als hondenliefhebbers weten als geen ander wat een hond u kan brengen, liefde, contact met andere mensen, vergroten van uw mobiliteit, minder afhankelijk van derden, kortom u wordt een hecht team, daar gaat tijd overheen want u en de hond moeten aan elkaar wennen.

De aflevering van een geleidehond is  dan ook een zeer intensieve periode, deze wordt duidelijk met u besproken.

U krijgt een cd met instructies ter verduidelijking wat u ook tijdens de afleverperiode verteld wordt.

Het is zeer raadzaam om als gebruiker in die afleverperiode echt de tijd te nemen, u gaat nl routes lopen die voor u van belang zijn, we maken het liefst ook in die periode een afspraak met uw dierenarts en eventueel trimster  om u in te schrijven en kennis te maken.

U heeft de tijd nodig om aan de hond te wennen, hoe u die moet uitlaten, hoe u met het tuig moet werken, welke commando’s u moet geven en op welk moment, maar de hond heeft ook de tijd nodig om aan haar/zijn nieuwe huis te wennen, aan een nieuwe baas, nieuwe geuren, geluiden, stemmen ed.

Heeft u interesse in een geleidehond, neem contact met ons op, u kunt altijd alle informatie van ons krijgen of vrijblijvend een afspraak met ons maken.

U bent van harte welkom om bij ons op school te komen en kennis met ons te maken, natuurlijk coronaproof.

Ook zijn wij natuurlijk bereid om bij u thuis een bezoek af te leggen en u alle informatie te verstrekken die u nodig heeft.

 

Geleidehondenschool Herman Jansen

tel; 036 5384560/0615619160

email;info@hondentrainer.nl